Nieuwbouw

De nieuwbouw is begonnen!

Op 10 januari 2022 zijn wij gestart met de bouw van het nieuwe clubgebouw. Van tijd tot tijd zullen we een video uploaden waarmee de nieuwbouw gevolgd kan worden. De video’s zullen geplaatst worden op het YouTube-kanaal Waterscouting Musinga-Rijn.

Huidig clubgebouw

Het clubgebouw van Musinga Rijn staat naast de voormalige steenfabriek “De Bovenste Polder”. Deze steenfabriek is een gerestaureerd rijksmonument en wordt tegenwoordig bewoond en gebruikt voor allerlei doeleinden.

Een onderdeel van het restauratieplan van de voormalige steenfabriek is om dit industrieel erfgoed meer in het oog te laten springen in het landschap. In overleg is bepaald dat er binnen een zone van ca. 15 m om de voormalige steenfabriek geen bebouwing mag staan, zodat de “fabriek” vrijer in het landschap komt. Afgesproken is met de eigenaars van de steenfabriek dat ons clubgebouw een stukje moet opschuiven voor dat doel en daar dragen ze ook financieel aan bij.

Dat is niet het hele verhaal, ons clubgebouw is oud. Het was al een 2e hand directiekeet en die heeft het daarna nog zo’n 50 jaar volgehouden maar het gebouw is nu zo oud dat we het niet meer kunnen verplaatsen en moeten overgaan tot nieuwbouw.

Nieuwbouw

We gaan niet verplaatsen maar een nieuw clubgebouw bouwen.

Het gebouw zal in de eerste plaats gaan bieden aan onszelf in de weekenden en door de week aan de studentenzeilvereniging Aqua. We willen het gebouw in de zomermaanden ook gaan verhuren aan andere Scoutinggroepen.

Meer over de nieuwbouw vindt je in onze brochure die hiervoor gemaakt is, ook informatie over hoe u ons kan helpen.

Impressie van het nieuwe clubgebouw

Ontwerp

Plattegrond nieuwbouw

Financiën

De nieuwbouw is begroot op zo’n € 400.000 maar dan laten we alles door een aannemer doen. We gaan echter zelf ook ons steentje bijdragen. Er is € 300.000 cash nodig voor het hele project. De rest moet door sponsoring en ‘zelfwerkzaamheid’ gerealiseerd worden. Daarnaast kan iedereen die Musinga-Rijn een warm hart toedraagt een obligatie kopen.