Financiën

Wil je graag lid worden van Musinga-Rijn, kijk dan even op deze pagina voor de contributie. Musinga-Rijn probeert haar contributie zo laag mogelijk te houden en tracht daarmee laagdrempelig te zijn.

Contributie

De contributie wordt betaald per maand, er kan uitsluitend betaald worden via een machtiging voor automatische incasso. Je kan een aantal keer meelopen; de contributie wordt pas geïnd in de volgende betalingsperiode. Waterscouting Musinga-Rijn heeft als doel scouting zo laagdrempelig te houden. Mocht de contributie betalingsproblemen opleveren, dan kunt u altijd contact opnemen met onze groepspenningmeester.

De contributie is momenteel door de groepsraad als volgt vastgesteld:

SpeltakMaandelijkse contributie
Dolfijnen€ 14,50
Verkenners€ 17,50
Wilde vaart€ 17,50
Stam€ 8,75

Éénmalige bijdrage

Het bestuur van Waterscouting Musinga-Rijn heeft in 2002 besloten het dragen van een reddingsvest verplicht te stellen voor alle leden. In onze accommodatie aan de Rijn is een degelijke opslagruimte. Van elk lid, van dolfijn tot en met bestuurslid, wordt daartoe een bijdrage van € 25,- gevraagd. Misschien lijkt € 25,- u een hoog bedrag. Hiervoor zorgt Musinga-Rijn echter wel voor een passend, goedgekeurd en voor ons doel geschikt vest voor uw zoon/dochter voor de gehele periode dat hij/zij lid is. Daarnaast regelen wij het periodieke onderhoud van de vesten. Uw bijdrage is dus eenmalig, het reddingvest blijft eigendom van Musinga-Rijn.

Overige financiën

Waterscouting Musinga-Rijn kan financieel niet alleen rondkomen door de inning van contributie. Om extra inkomsten te generen worden acties georganiseerd. Deze zijn voor alle leden verplicht. Voor dolfijnen geldt dat zij meedoen aan de scoutingloterij en een tweede actie, welke word vastgesteld in een leidingteamoverleg. Voor de waterscouts en Wilde Vaart geldt dat zij meedoen aan het collecteren voor Jantje Beton en een tweede actie, welke wordt vastgesteld in een leidingteamoverleg. De stam is vrijgesteld voor het lopen van financiële acties.

Verzekeringen

Als je lid bent van Waterscouting Musinga-Rijn, ben je automatisch (aanvullend) verzekerd. Er is een collectieve WA- en Ongevallenverzekering afgesloten. Het is een secundaire verzekering. Dat wil zeggen dat eerst de particuliere WA-verzekering word aangesproken. Het betekent dat iedereen die ingeschreven is als lid van Scouting Nederland verzekerd is voor schade die tijdens de activiteiten van Scouting Nederland toegebracht wordt aan derden, waaronder begrepen andere leden.

Non-profit

Waterscouting Musinga-Rijn is een vereniging zonder winstoogmerk. Om het scoutingspel te spelen, krijgt elke groep een budget dat jaarlijks door de groepsraad word vastgesteld. Toch zijn er altijd materialen waar wij wel wat mee kunnen. Mocht u in huis iets hebben waar u van af wilt en u bent van mening dat wij daar wat mee kunnen, neem gerust contact met ons op. U bent het kwijt en wij zijn er blij mee.

Mocht u Musinga-Rijn financieel of op een andere wijzen willen sponsoren, neem dan contact op.