CWO

Zeildiploma’s
Om de veiligheid op het water zo optimaal mogelijk te houden, werkt Waterscouting Musinga-Rijn samen met een aantal andere waterscoutinggroepen uit de regio in een admiraliteit. De R.N.T.C. (Regionaal Nautisch Technische Commissie) dient de veiligheid op en rond het water te waarborgen, onder verantwoordelijkheid van het Admiraliteitsbestuur. Om op de hoogte te blijven zijn er diverse contacten met de Landelijke Admiraliteit, Rijkswaterstaat en het Watersportverbond.

De R.N.T.C. neemt theorie- en praktijkexamens af op het gebied van roeien, zeilen, buitenboordmotor, motorboot en motordrijver. Na positieve afronding van het examen ontvangt de kandidaat een CWO diploma.

CWO staat voor Commissie Watersport Opleidingen. Deze Nederlandse stichting is een samenwerkingsverband van de ANWB, het Watersportverbond en de Hiswa, en heeft als doel het op niveau houden van de Nederlandse watersportopleidingen. Het is in Nederland dé autoriteit op het gebied van zeildiploma’s. Het systeem van CWO-diploma’s is een uniform systeem in Nederland dat algemeen erkend wordt, dus ook bij zeilscholen, zeilverenigingen en Scouting Nederland.