Veiligheid

Wordt er door ons aan de veiligheid van de leden gedacht? Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel! Musinga-Rijn heeft een zorgplicht om onze leden het scoutingspel in een veilige omgeving te kunnen laten spelen! Een aantal belangrijke zaken zullen we hier bespreken.Zwemdiploma
De waterscouts vanaf 11 jaar varen bijna wekelijks op de Neder-Rijn. De rivier is druk bevaren door zowel beroepsvaart als recreatievaart. Stromend water vraagt andere zwemvaardigheden dan stilstaand water. Het is daarom verplicht voor onze leden om zowel het A als het B diploma te hebben.

Voor de Dolfijnen is het hebben van een A diploma verplicht. Zij varen maar een paar keer per jaar mee op de Rijn. Zij moeten wel bezig zijn met het B diploma. 

Reddingsvest
Het bestuur van Waterscouting Musinga-Rijn heeft in 2002 besloten het dragen van een reddingsvest verplicht te stellen voor alle leden. In onze accommodatie aan de Rijn is hiervoor een geschikte opslagruimte. Musinga-Rijn zorgt voor een passend, goedgekeurd en voor ons doel geschikt reddingsvest voor uw zoon/dochter voor de gehele periode dat hij/zij lid is. Daarnaast regelen wij het periodieke onderhoud van de vesten. Hiervoor betaalt u eenmalig een bijdrage, het reddingvest blijft eigendom van Musinga-Rijn. Zie meer info bij lid worden

Zeildiploma’s
Om de veiligheid op het water zo optimaal mogelijk te houden, werkt Waterscouting Musinga-Rijn samen met een aantal andere waterscoutinggroepen uit de regio in een admiraliteit. De R.N.T.C. (Regionaal Nautisch Technische Commissie) dient de veiligheid op en rond het water te waarborgen, onder verantwoordelijkheid van het Admiraliteitsbestuur. Om op de hoogte te blijven zijn er diverse contacten met de Landelijke Admiraliteit, Rijkswaterstaat en het Watersportverbond.

De R.N.T.C. neemt theorie- en praktijkexamens af op het gebied van roeien, zeilen, buitenboordmotor, motorboot en motordrijver. Na positieve afronding van het examen ontvangt de kandidaat een CWO diploma.

CWO staat voor Commissie Watersport Opleidingen. Deze Nederlandse stichting is een samenwerkingsverband van de ANWB, het Watersportverbond en de Hiswa, en heeft als doel het op niveau houden van de Nederlandse watersportopleidingen. Het is in Nederland dé autoriteit op het gebied van zeildiploma's. Het systeem van CWO-diploma's is een uniform systeem in Nederland dat algemeen erkend wordt, dus ook bij zeilscholen, zeilverenigingen en Scouting Nederland.

Alleen een CWO-diploma is bij waterscouting echter niet genoeg. Wie bij een waterscoutinggroep leiding wil geven op een boot, dient een MBL (Machtiging Boot Leiding) te hebben. Dit is een speciaal diploma van Scouting Nederland. Doorgaans bestaat deze uit een CWO-diploma, met een of meerdere aanvullende eisen van Scouting Nederland.

Vloot
De R.N.T.C. keurt jaarlijks alle schepen, m.u.v. de wachtschepen, van de aangesloten waterscoutinggroepen. Voor de start van het vaarseizoen, worden de vletten en motorboten gekeurd. Bij de keuring wordt aan de hand van lijsten gekeken of de boot veilig het water op kan.

Kleding aan boord
Aan boord kan alles gedragen worden. We staan alleen geen laarzen toe.

Verklaring omtrent het Gedrag
Musinga-Rijn wil haar leden een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden. We doen er alles aan om dat te bereiken. Binnen de maatregelen in de preventieve sfeer is het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) een belangrijk hulpmiddel. De VOG is niet het wondermiddel om ongewenst gedrag binnen Scouting te voorkomen, maar het zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, en daardoor bij Justitie bekend zijn, niet bij Scouting aan de slag kunnen.