Herinrichting

Musinga-Rijn gaat verbouwen! Al meer dan 50 jaar biedt "Waterscouting Musinga-Rijn" een wekelijkse vrijetijdsbesteding voor jongeren. Na de eerste 28 jaar van ons bestaan in verschillende accommodaties te hebben gezeten is in 1985 het huidige gebouw aangeschaft. Sinds die tijd is er weinig aan het gebouw veranderd. Om bovendien de naastgelegen monumentale steenfabriek meer tot zijn recht te laten komen, moet "Waterscouting Musinga-Rijn" haar gebouwen verplaatsen. En als je dan toch gaat verbouwen doe het dan goed! Met deze gedachte in ons achterhoofd zijn we nu aan de slag gegaan met het project: Herinrichting van het Scoutingterrein.

Wat gaat er gebeuren?
De terp waarop onder andere “Waterscouting Musinga-Rijn” is gevestigd, wordt opnieuw ingericht. Een onderdeel van het herinrichtingsplan is de monumentale steenfabriek meer in het oog te laten springen in het landschap. In overleg is bepaald dat er binnen een zone van ca. 16 m om de voormalige steenfabriek geen bebouwing mag staan, zodat er vanuit de omgeving een beter zicht op de steenfabriek ontstaat. Hier ontstaat een conflict met de huidige situatie. “Waterscouting Musinga-Rijn” heeft haar gebouwen dicht naast de steenfabriek staan, waarbij de botenloods niet op eigen terrein staat. Onze gebouwen zullen om bovengenoemde redenen verplaatst moeten worden naar het in erfpacht verkregen terrein. Momenteel hebben de gebouwen de status "gedoogbeleid" en moeten gelegaliseerd worden. Inmiddels zijn de bouwvergunning en de gebruiksvergunning verstrekt.

Hoe pakken we het aan?
1) Nieuwbouw botenloods
Als eerste zal worden begonnen met de nieuwbouw van een botenloods. Deze loods zal aan de westzijde van de steenfabriek gerealiseerd worden. In deze nieuwe loods zullen alle activiteiten uit de huidige loods plaats gaan vinden. Daarnaast zal deze loods voorzien in opslagruimte, zodat de zeecontainers, die nu op het terrein staan, verwijderd kunnen worden. Hierdoor zal het terrein een opener en opgeruimder uiterlijk krijgen. Dit zal tot minder afleiding zorgen voor de natuurbeleving in De Bovenste Polder. De nieuwe loods zal maximaal een oppervlakte van 270 m2 beslaan.

2) Sloop huidige loods
Ter vergroting van het zicht op de oostzijde van de steenfabriek zal na de bouw van de nieuwe loods, de huidige loods gesloopt en afgevoerd worden. Hiermee verlaat stichting waterscouting Musinga-Rijn deze grond.

3) Verplaatsen / vernieuwen groepsaccommodatie
Ter vergroting van het zicht op de westzijde van de steenfabriek zal de huidige groepsaccommodatie worden verplaatst in noordoostelijke richting. De “nieuwe” groepsaccommodatie zal in uitstraling gelijk zijn aan de huidige accommodatie, met -waar mogelijk- verbeteringen ten aanzien van het gebruik, duurzaamheid, onderhoud en energiezuinigheid.

4) Inrichting open ruimte scoutingterrein
Als de laatste activiteiten van de bouw aan het clubgebouw in zicht zijn, zal de inrichting van het terrein worden uitgevoerd. Het terrein om de gebouwen heen zal zoveel als mogelijk open en natuurlijk worden ingericht.