Na 35 jaar weer een mooi uitzicht!

19 juni 2012 – Het is ruim 35 jaar geleden dat er een streep werd gezet door de plannen om huizen te bouwen op de plek van de monumentale Steenfabriek en omringende uiterwaarden van de Bovenste Polder.

 
Sinds 2003 is als BOEi eigenaar van de fabriek nauw betrokken bij de herbestemming van het gebied. Op 3 juli wordt een nieuwe mijlpaal bereikt: de verplaatsing en vernieuwing van het onderkomen van Waterscoutingvereniging Musinga-Rijn, sinds 1957 gebruiker van het terrein. Het aanzicht van de Steenfabriek en het omliggende natuurgebied komt daarmee veel beter tot zijn recht.

 

Sinds 1957 is waterscouting Musinga-Rijn op het terrein van de Bovenste Polder gevestigd. Eind jaren negentig is afgesproken dat binnen een zone van zestien meter om de voormalige steenfabriek geen bebouwing mag staan, zodat er vanuit de omgeving een beter zicht op de steenfabriek ontstaat. Het clubhuis, de loods en de opslag van de scoutingvereniging  moesten daarom worden verplaatst. Inmiddels is er een hele nieuwe botenloods gebouwd ter vervanging van de romneyloods uit de jaren zeventig. Het is een ruimte van maar liefst 270 m2. Binnenkort wordt ook het clubhuis verplaatst, gerenoveerd en energiezuiniger gemaakt. Om dit te vieren, wordt op 3 juli een feestelijk moment in de Bovenste Polder georganiseerd. De pers is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 

Programma dinsdag 3 juli 2012:

17.00 uur ontvangst door Musinga-Rijn

17.30 uur introductie en speeches

17.50 uur onthulling

18.00 uur einde