Financiƫn

Wil je graag lid worden van Musinga-Rijn kijk dan even op deze pagina voor de contributie. Musinga-Rijn probeert haar contributie zo laag mogelijk te houden en tracht daarmee laagdrempelig te zijn.

Contributie
Het contributiejaar loopt gelijk aan een boekjaar van 1 januari tot 31 december. De contributie wordt betaald per maand, er kan uitsluitend betaald worden via een machtiging voor automatische incasso. Je kan een aantal keer meelopen de contributie wordt pas geind in de volgende betalingsperiode.

Waterscouting Musinga-Rijn heeft als doel scouting zo laagdrempelig te houden. Mocht de contributie betaling problemen opleveren, dan kunt u altijd contact opnemen met onze groepspenningmeester.

De contributie is voor het jaar 2012 door de groepsraad als volgt vastgesteld:

  Per maand

Dolfijnen € 13,00

Waterscouts € 15,50

Wilde Vaart € 15,50

Stam € 7,75

Eenmalige Bijdrage

Reddingsvest
Het bestuur van Waterscouting Musinga-Rijn heeft in 2002 besloten het dragen van een reddingsvest verplicht te stellen voor alle leden.

In onze accommodatie aan de Rijn is een degelijke opslagruimte. Van elk lid, van dolfijn tot en met bestuurslid, wordt daartoe een bijdrage van €25.00 gevraagd. Misschien lijkt € 25,00 u een hoog bedrag. Hiervoor zorgt Musinga-Rijn echter wel voor een passend, goedgekeurd en voor ons doel geschikt vest voor uw zoon/dochter voor de gehele periode dat hij/zij lid is. Daarnaast regelen wij het periodieke onderhoud van de vesten.

Uw bijdrage is dus eenmalig, het reddingvest blijft eigendom van Musinga-Rijn.

Overige Financiën

Waterscouting Musinga-Rijn kan financieel niet alleen rondkomen door de inning van contributie. Om extra inkomsten te generen worden acties georganiseerd, deze zijn voor alle leden verplicht.

Voor dolfijnen en verkenners geldt dat zij meedoen aan de scouting loterij en een tweede actie lopen, welke word vastgesteld in een leidingteam overleg.

Voor de Wilde Vaart geldt dat zij meedoen aan het collecteren voor Jantje Beton en een tweede actie lopen, welke wordt vastgesteld in een leidingteam overleg.

De stam is vrijgesteld voor het lopen van financiële acties.

Verzekeringen
Als je lid bent van Waterscouting Musinga-Rijn ben je automatisch (aanvullend)verzekerd. Er is een collectieve WA- en Ongevallenverzekering afgesloten. Het is een secundaire verzekering dat wil zeggen: eerst wordt de particuliere WA-verzekering aangesproken. Het betekent dat iedereen die ingeschreven is als lid van Scouting Nederland verzekerd is voor schade die tijdens de activiteiten van Scouting Nederland toegebracht wordt aan derden, waaronder begrepen andere leden.

Non-profit
Waterscouting Musinga-Rijn is een vereniging zonder winstoog merk. Om het scoutingspel te spelen, krijgt elke groep een budget dat jaarlijks door de groepsraad word vastgesteld. Toch zijn er altijd materialen waar wij wel wat mee kunnen. Mocht u in huis iets hebben waar u van af wilt en u bent van mening dat wij daar wat mee kunnen, neem gerust contact met ons op. U bent het kwijt en wij zijn er blij mee.

Mocht u Musinga-Rijn financieel of op een andere wijzen willen sponsoren, neem dan contact op.

Bankgegevens
Groep:
Rabobank 156617811 t.a.v. Waterscouting Musinga-Rijn, te Wageningen
Stichting:
Rabobank 307011658 t.a.v. Stichting Waterscouting Musinga-Rijn, te Wageningen